Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Agenţia Naţională Antidrog prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în următoarele scopuri: prin mijloace automatizate şi manuale, în vederea -  ,,monitorizării/securităţii persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice” şi este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub numărul - 25469, ,,statistic de cercetare”, număr operator – 4939, respectiv ,,servicii de sănătate”, număr operator – 4940, ,,emitere autorizaţii” (monitorizare precursori de droguri), număr operator - 31663.

 Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul precizat şi sunt comunicate şi altor structuri/unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe baza obligaţiilor legale ce îi revin operatorului.
 Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

 Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul Agenţiei Naţionale Antidrog, B-dul Unirii nr.37, bloc A4, sector 3, Bucureşti,. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoana vizată, sau puteţi să ne contactaţi la telefon 021/318.44.00 , fax 021/316.67.27.

Inapoi la pagina principală


Ştiri

SPECIALIŞTII DIRECŢIEI GENERALE DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, FORMAŢI ÎN DOMENIUL DROGURILOR

Având în vedere Dispoziţia conducerii M.A.I. cu privire la accentuarea şi intensificarea activităţilor de pevenire în domeniul drogurilor la nivelul unităţilor şcolare, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a derulat, în perioada 16-17 septembrie a.c., o activitate de formare în domeniul drogurilor destinată specialiştilor din cadrul  Serviciului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – DGPMB Bucureşti.


18 septembrie 2019

continuare


MĂSURI PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI ȘI REDUCEREA RISCURILOR ASOCIATE CONSUMULUI DE DROGURI ÎN PERIOADA SEZONULUI ESTIVAL 2019

Având în vedere dinamica fenomenului consumului şi traficului ilicit de droguri, mai ales în ceea ce priveşte consumul experimental în rândul tinerilor români şi străini [...]


1 iulie 2019

continuare


Campanii de prevenire

#potaltfel”, o campanie naţională de prevenire a consumului de canabis