Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700

Centrul Naţional de Formare şi Documentare în domeniul Drogurilor

Centrul Naţional de Formare şi Documentare în domeniul Drogurilor este un centru orientat către comunitate, adresându-se, atât prin componenta de formare, cât şi cea de documentare, nu numai personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, Agenţiei Naţionale Antidrog, ci şi cadrelor din instituţiile partenere şi reprezentanţilor structurilor societăţii civile.
Centrul Naţional de Formare şi Documentare în domeniul Drogurilor utilizează în formarea de specialişti în domeniul drogurilor principiile educaţiei pentru adulţi, iar prin componenta de documentare, realizează legătura cu structuri naţionale şi internaţionale cu atribuţii în ceea ce priveşte diseminarea de informaţii şi schimbul bune practici în domeniul drogurilor.

CNFDD sprijină formarea profesională iniţială şi continuă, precum şi nevoile de documentare ale specialiştilor cu atribuţii în domeniul drogurilor din România.
Pornind de la rezultatele obţinute până în prezent în cadrul ANA în domeniul formării în adicţii, CNFDD derulează sesiuni de formare în domeniul drogurilor, pe cele două componente cheie: reducerea cererii şi reducerea ofertei de droguri, pentru următoarele grupuri ţintă:
- psihologi cu drept de liberă practică;
- asistenţi sociali,
- medici;
- sociologi;
- cadre didactice,
- personal din domeniul aplicării legii,
- judecători,
- alte categorii profesionale implicate în domeniul drogurilor (jurnalişti, voluntari antidrog).


În baza autorizării ANA ca furnizor de formare la nivel naţional, CNFDD organizează atât în Bucureşti, cât şi în teritoriu, sesiuni de formare şi manifestări ştiinţifice, autorizate de principalele organizaţii profesionale din România: Colegiul Psihologilor din România, Colegiul Medicilor din România, Casa Corpului Didactic, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.

Inapoi la pagina principală

Ştiri

SPECIALIŞTII DIRECŢIEI GENERALE DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, FORMAŢI ÎN DOMENIUL DROGURILOR

Având în vedere Dispoziţia conducerii M.A.I. cu privire la accentuarea şi intensificarea activităţilor de pevenire în domeniul drogurilor la nivelul unităţilor şcolare, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a derulat, în perioada 16-17 septembrie a.c., o activitate de formare în domeniul drogurilor destinată specialiştilor din cadrul  Serviciului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – DGPMB Bucureşti.


18 septembrie 2019

continuare


MĂSURI PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI ȘI REDUCEREA RISCURILOR ASOCIATE CONSUMULUI DE DROGURI ÎN PERIOADA SEZONULUI ESTIVAL 2019

Având în vedere dinamica fenomenului consumului şi traficului ilicit de droguri, mai ales în ceea ce priveşte consumul experimental în rândul tinerilor români şi străini [...]


1 iulie 2019

continuare


Campanii de prevenire

#potaltfel”, o campanie naţională de prevenire a consumului de canabis