Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700

Misiune, viziune, principii, valori

Misiune Misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a consumatorilor, aplicate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu.

Viziune Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului.

Principii
 • Prioritatea - Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de Guvernul României.
 • Continuitatea - Activităţile desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent si se bazează pe experienţa anterioară.
 • Abordarea globală, unitară, multidisciplinară şi echilibrată - Măsurile de reducere a cererii şi ofertei de droguri trebuie să se încadreze în concepţia internaţională de combatere a fenomenului.
 • Coordonarea - Pentru asigurarea unei abordări unitare cu privire la fenomenul drogurilor, activităţile de reducere a cererii şi ofertei de droguri trebuie coordonate şi integrate în programe şi instrumente practice, cu respectarea autonomei funcţionale.
 • Cooperarea - Lupta împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri are la bază cooperarea inter-instituţională, atât la nivel naţional cât şi internaţional.
 • Legalitatea - Întreaga activitate de reducere a cererii şi ofertei de droguri se desfăşoară cu respectarea prevederilor Constituţiei şi ale legislaţiei naţionale în materie, precum şi a prevederilor specifice din tratatele internaţionale la care România este parte.
 • Deschiderea instituţională - Prin creşterea gradului de sensibilizare şi conştientizare a populaţiei asupra pericolului reprezentat de creşterea consumului de droguri, urmărim implicarea societăţii civile în programele şi proiectele de prevenire. Pe de altă parte, promovăm cooperarea inter-instituţională, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
 • Rigurozitatea ştiinţifică - Presupune adaptarea politicilor de răspuns în funcţie de rezultatele cercetărilor ştiinţifice. O abordare deschisă, fără idei preconcepute, pornind de la concluzii ştiinţific fundamentate reprezintă factorul decisiv în găsirea soluţiilor instituţionale.
 • Umanismul - Respectarea demnităţii umane pentru cei cu comportamente dependente (droguri, alcool, tutun, altele) conduce la înţelegerea complexităţii şi a relevanţei fiecărui istoric individual, familial şi social.
 • Specificitatea - Perceperea realităţilor şi fenomenelor este mai bine simţită pe plan local, iar construirea politicilor de răspuns trebuie să se pornească de la necesităţile specifice fiecărei zone, implicând potenţialul local pentru atingerea obiectivelor propuse.
Valori  Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori:
 • Comunitatea
 • Ţara
 • Credinţa
 • Familia
 • Prietenii
Inapoi la pagina principală

Ştiri

SPECIALIŞTII DIRECŢIEI GENERALE DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, FORMAŢI ÎN DOMENIUL DROGURILOR

Având în vedere Dispoziţia conducerii M.A.I. cu privire la accentuarea şi intensificarea activităţilor de pevenire în domeniul drogurilor la nivelul unităţilor şcolare, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a derulat, în perioada 16-17 septembrie a.c., o activitate de formare în domeniul drogurilor destinată specialiştilor din cadrul  Serviciului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – DGPMB Bucureşti.


18 septembrie 2019

continuare


MĂSURI PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI ȘI REDUCEREA RISCURILOR ASOCIATE CONSUMULUI DE DROGURI ÎN PERIOADA SEZONULUI ESTIVAL 2019

Având în vedere dinamica fenomenului consumului şi traficului ilicit de droguri, mai ales în ceea ce priveşte consumul experimental în rândul tinerilor români şi străini [...]


1 iulie 2019

continuare


Campanii de prevenire

#potaltfel”, o campanie naţională de prevenire a consumului de canabis