Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700

Glosar de termeni

Cerere de asistenţă judiciară internaţională în materie penală
cererea prin care se solicită cooperarea într-o cauză penală, în una dintre formele de cooperare judiciară internaţională în materie penală, prevăzută de lege
Consumator
persoana care îşi administrează sau permite să i se administreze droguri, în mod ilicit, prin înghiţire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte căi prin care drogul poate ajunge în organism1
Consumator dependent
consumatorul care, ca urmare a administrării drogului în mod repetat şi sub necesitate ori nevoie, prezintă consecinţe fizice şi psihice conform criteriilor medicale şi sociale2
Dependenţa
fenomen caracterizat prin nevoia imperioasă sau persistentă de a continua utilizarea drogului, ignorând consecinţele în plan fizic, psihologic şi social, în scopul obţinerii unei stări de bine sau pentru a evita starea de disconfort generată de întreruperea consumului substanţei respective
Diagnostic dual
coexistenţa diagnosticului de tulburare mintală cu cel de consum de droguri; efectuarea unui diagnostic dual în cazul consumatorilor de droguri este îngreunată de faptul că abuzul de droguri în sine induce adesea simptome psihice, fiind astfel necesar să se diferenţieze între efectele induse de substanţă şi cele induse de boli mentale pre-existente
Droguri
plantele şi substanţele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conţin asemenea plante şi substanţe, înscrise în tabelele nr. I-III3
Ilicit
interzis de lege, care încalcă anumite dispoziţii sau reguli de conduită prevăzute de lege
Manager de caz
persoana din cadrul centrului de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog care coordonează, planifică şi monitorizează serviciile de asistenţă medicală, psihologică şi socială în raport cu necesităţile individuale ale consumatorului
Metaboliţi
substanţele ce apar în organism după consumul unui drog, ca urmare a proceselor suferite de acesta în organism, şi care pot persista o perioadă îndelungată de la consumul ultimei doze de drog
Program integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri
(1) ansamblu complex de programe terapeutice, psihologice şi sociale, complementare, simultane sau secvenţiale, care se concretizează într-un plan individualizat de asistenţă. (2) totalitatea serviciilor de sănătate şi a serviciilor de asistenţă psihologică şi socială asigurate în mod integrat şi coordonat persoanelor consumatoare de droguri, prin unităţile medicale, psihologice şi sociale, publice, private şi mixte, în vederea menţinerii abstinenţei sau reducerea riscurilor asociate consumului de substanţe psihoactive;
Reabilitare şi reinserţie
procesul de normalizare a situaţiei personale şi sociale a consumatorilor de droguri, pe următoarele arii de intervenţie: 1. Istoric personal şi de consum, semne de intoxicaţie şi sindrom de abstinenţă; 2. Condiţii bio-medicale şi complicaţii; 3. Condiţii psihologice/ psihiatrice; 4. Condiţii sociale şi familiale; 5. Situaţia juridică
Servicii medicale
ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor medicale generate de consumul de droguri, în vederea întreruperii consumului, înlăturării dependenţei şi/sau reducerii riscurilor asociate consumului;
Servicii psihologice
ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor psihice generate de consumul de droguri în scopul eliminării dependenţei psihice şi al dezvoltării unor abilităţi personale care să permită integrarea socială a consumatorului;
Servicii sociale
ansamblu complex de măsuri şi acţiuni destinate integrării sociale şi profesionale a persoanelor consumatoare de droguri, precum şi prevenirii iniţierii consumului ilicit de droguri;
Reducerea riscurilor asociate consumului
(1) politică de sănătate publică ce vizează reducerea consecinţelor negative asociate consumului de substanţe psihoactive legale sau ilegale; (2) un set de strategii care urmăresc reducerea consecinţelor negative ale consumului de droguri prin intermediul unui spectru de metode ce pornesc de la reducerea riscurilor asociate consumului de droguri şi au drept finalitate consumul controlat sau abstinenţa. Intervenţiile de reducere a riscurilor se adresează consumatorilor de droguri şi comportamentelor lor de consum
Sindrom de abstinenţă (=sevraj)
reacţia anormală cu manifestări fizice şi psihice a organismului, ce urmează la întreruperea bruscă a consumului de droguri, a unui medicament care are capacitatea de a produce dependenţă fizică, sau la scăderea cantităţii de drog faţă de care s-a instalat dependenţa. Simptomele comune includ transpiraţii, tremor, vărsături, anxietate, insomnie şi dureri musculare
Supradoză
consumul unei cantităţi de drog suficiente pentru producerea unor efecte care pun viaţa în pericol
Toleranţa
dispariţia treptată a efectelor unei substanţe ce este administrată repetat, pe o anumită perioadă de timp, încât pentru a obţine acelaşi efect, se impune creşterea progresivă a dozei; de menţionat ca obişnuinţa nu creează însă o imunitate totală şi nelimitată în timp a organismului care s-a obişnuit cu toxicul

1 Art. 1 Lege nr. 522 din 24/11/2004 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1155 din 07/12/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri
2 idem
3 Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri


Inapoi la pagina principală

Ştiri

SPECIALIŞTII DIRECŢIEI GENERALE DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, FORMAŢI ÎN DOMENIUL DROGURILOR

Având în vedere Dispoziţia conducerii M.A.I. cu privire la accentuarea şi intensificarea activităţilor de pevenire în domeniul drogurilor la nivelul unităţilor şcolare, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a derulat, în perioada 16-17 septembrie a.c., o activitate de formare în domeniul drogurilor destinată specialiştilor din cadrul  Serviciului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – DGPMB Bucureşti.


18 septembrie 2019

continuare


MĂSURI PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI ȘI REDUCEREA RISCURILOR ASOCIATE CONSUMULUI DE DROGURI ÎN PERIOADA SEZONULUI ESTIVAL 2019

Având în vedere dinamica fenomenului consumului şi traficului ilicit de droguri, mai ales în ceea ce priveşte consumul experimental în rândul tinerilor români şi străini [...]


1 iulie 2019

continuare


Campanii de prevenire

#potaltfel”, o campanie naţională de prevenire a consumului de canabis